پلان 1

100 کاربر همزمان آنلاین

برگزاری وب کنفرانس نامحدود

70GB هارد دیسک (SSD)

400GB ترافیک و پهنای باند

6Core پردازنده

14GB رم

پلان 2

100 کاربر همزمان آنلاین

برگزاری وب کنفرانس نامحدود

80GB هارد دیسک (SSD)

500GB ترافیک و پهنای باند

8Core پردازنده

16GB رم

پلان 3

200 کاربر همزمان آنلاین

برگزاری وب کنفرانس نامحدود

120GB هارد دیسک (SSD)

ترافیک و پهنای باند نامحدود

12Core پردازنده

16GB رم

پلان 4

300 کاربر همزمان آنلاین

برگزاری وب کنفرانس نامحدود

180GB هارد دیسک (SSD)

نامحدود ترافیک و پهنای باند

12Core پردازنده

16GB رم